Siirry sisältöön

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunnetaidot koostuvat tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä, tunteiden ilmaisemisesta sekä tunteiden säätelystä. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä, mutta eivät oikeita tai vääriä. Tunteilla on aina oma viestinsä, jonka ymmärtäminen on tärkeää. Tunteet ovat aina läsnä myös ihmissuhteissa. Perustunteiden (esim. viha, suru, ilo) ohella ihmisellä on monia sosiaalisia tunteita, kuten häpeä ja syyllisyys. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla tulet paremmin toimeen niin itsesi kuin muiden ihmistenkin kanssa.