Siirry sisältöön

Tukimallit

Hankkeessa on kehitetty seitsemän tukimallia opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opintojen loppuunsaattamisen tueksi. Tukimallit on tehty toisen asteen opintoihin sekä korkeakouluopintoihin.

  1. Woimaa opiskeluun ja elämään
  2. Woimaa opintojen edistämiseen
  3. Woimaa opintojen wiimeistelyyn

Nämä kolme ensimmäistä tukimallia keskittyvät opintojen eri vaiheisiin; alku-, keski- ja loppuvaiheen haasteisiin korkeakouluopinnoissa.

  1. Vertaismentorointi (toinen aste ja korkeakoulu).

Sisältää yksilö- ja ryhmävertaismentorointia

  1. Johda itseäsi paremmin – hyvän elämän valmennus (korkeakoulut)
  2. Mielenterveys- ja elämänhallintataidot (toinen aste)

Tukimallit 5 ja 6 molemmat keskittyvät opiskelijoiden omien voimavarojen kartoittamiseen ja hyödyntämiseen sekä toisella asteella että korkeakoulussa.

  1. Otetta ohjaustyöhön omaopettajille (toinen aste)

Tässä tukimallissa on kerätty erityisesti toisen asteen opettajille koontia, josta löytyy erilaisia välineitä, materiaaleja ja ohjeita, joita omaopettajat saattavat tarvita erilaisissa ohjaustilanteissa, joita opiskelijoiden tukemisessa saattaa ilmetä.