Siirry sisältöön

Otetta ohjaukseen

Lämpimästi tervetuloa, tämä sivusto on tarkoitettu Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Suomen Diakoniaopiston henkilökunnalle sekä muiden oppilaitosten ammattilaisille ja opiskelijayhdistyksille.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoja Otuksen laatimista tietopaketeista, kehittämistämme menetelmistä sekä avoimien foorumien tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista sekä Diakin ja SDO:n kampusten että muiden oppilaitosten ammattilaisille ja opiskelijayhdistyksille.

Askelmia opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi

Opiskelun keskeyttäminen on monisyinen ongelma. Näkemyksemme mukaan sen ratkaiseminen edellyttää koko oppilaitoksen osallistamista yhteiseen oppimisprosessiin. Tarvitsemme opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistä pohdintaa ja ponnistelua, jotta opintojen keskeyttäminen saadaan laskuun.

Hankkeemme lähestymistapa perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Opintojen keskeyttäminen voidaankin ratkaisukeskeisyyden hengessä kääntää positiiviseksi päämääräksi – toisin sanoen kysymykseksi siitä, miten opiskelijoiden sitoutumista opintoihin voidaan edistää. Toisaalta päämäärää kohti kannattaa edetä askel kerrallaan.

Ratkaisuksi esitämmekin seuraavaa viittä askelmaa, jotka muodostavat yhdessä opintoihin ja arkityöhön integroituvan koulutusmallin. Kuviossa esitetyt koulutusmallin askelmat muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää sekä kohdennettuja tukitoimia niille opiskelijoille, joilla on opinnoissaan erityisiä haasteita, että ennaltaehkäiseviä toimia potentiaalisesti kaikille oppilaitoksen opiskelijoille. Olennaista on myös tarjota henkilökunnalle koulutusta opintojen keskeyttämiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi tarvitaankin toimenpiteitä oppilaitoksen kaikilla tasoilla.