Siirry sisältöön

Voimaa opiskeluun -hanke opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi

Hanke on päättynyt. Hankkeessa tuotettua tietoa ja materiaalia ammattilaisille löydät käyttöösi Otetta ohjaukseen -välilehdeltä.

Opiskelija, vinkkejä elämäntaitojen hallintaan ja jaksamisen tueksi löydät etenkin  Voimaa opiskeluun -välilehdeltä.

Hankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä oppilaitosten käyttöön. Voimaa opiskeluun – otetta ohjaukseen -julkaisu (Diak Puheenvuoro 29, toim. Mertsi Ärling) on luettavissa maksutta Theseuksessa.

Hankkeen tausta-ajatus

Voimaa opiskeluun -hankkeen päämääränä on vähentää opiskelun keskeyttämistä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.  Hankkeessa tuetaan keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden kykyjä ja mahdollisuuksia jatkaa opintojaan erilaisista haasteista huolimatta.

Lisäksi hankkeessa vahvistetaan ennaltaehkäisevästi opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja sekä edistetään opiskelijoiden mielenterveyttä ja yhteisöllisyyttä vertaistoiminnan ja tarinallisten menetelmien avulla.

Hankkeessa lisätään myös henkilökunnan tietoja ja osaamista opintojen keskeyttämiseen vaikuttavista tekijöistä sekä mielenterveyden edistämisen menetelmistä.

Hanke toteutetaan kahdessa oppilaitoksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoiman hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen Diakoniaopisto (SDO), Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sekä Nyyti ry. Hanke toteutetaan Hämeen Ely-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.3.2018–29.2.2020 välisenä aikana.

Opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi:

  • tuetaan riskiryhmien opiskelijoita oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti yksilöohjauksen ja vertaisryhmien avulla
  • toteutetaan Nyytin Elämäntaitokurssi®-konseptiin pohjautuvia hyvän elämän valmennuksia
  • koulutetaan vertais- ja mentoriopiskelijoita muiden opiskelijoiden tueksi
  • toteutetaan tarinallisia työpajoja eri opiskelijaryhmissä mielenterveyden edistämiseksi
  • koulutetaan henkilökuntaa tietoiskujen, työpajojen ja ohjaajakurssien avulla
  • mallinnetaan edellä kuvatut toimenpiteet opintoihin ja arkityöhön integroiduksi koulutusmalliksi, joka on sovellettavissa muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa