Siirry sisältöön

Blogi

Opiskelijoiden mielenterveyttä voi tukea. Ammattilainen, ota hankkeessa tuotettu tieto käyttöön!

Helmikuun 2020 loppuun toimineessa Voimaa opiskeluun -hankkeessa tuotettiin kolme tutkimuksellista tietopakettia, joissa käsitellään opinnoissa jaksamista ja valmistumista hidastavia tai edistäviä taustatekijöitä, sekä seitsemän erilaista tuki- tai toimintamallia opiskelijoiden jaksamiseen ja opintojen loppuun saattamiseen. Hankkeen loppujulkaisu esittelee nämä mallit ja muita harjoituksia opiskelijoiden kanssa työskentelyyn. Julkaisu tarjoaa myös tietoa opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä.

“Pystyy puhumaan jollekin muullekin kuin opettajalle” 

Vertaismentoritoiminta uusien ja opinnoissaan pidemmällä olevien opiskelijoiden välillä on ollut tärkeä kokemus SDO:ssa. Toiminta käynnistettiin osana Voimaa opiskeluun -hanketta.

Puhuttiin opiskelijoiden kanssa hyvinvoinnista  

Mikä opiskelijoita huolettaa? Miten voi yhteisöllisyys? Ja miksi elämäntaitoja tarvitaan? Muuan muassa näistä teemoista puhuttiin lokakuussa järjestetyissä hankkeen Voimafoorumeissa. 

Yhteisö ja ryhmäyttäminen korostuvat opiskelijoiden kertomuksissa

Toimiva ja lämminhenkinen yhteisö on suuri tuki opintojen etenemiselle. Havainto nousee vahvasti sekä Voimaa opiskeluun -hankkeen yhteisöllisyyttä käsittelevästä tietopaketista että opiskelijoiden kokemuksista.

Parempi huolehtia kuin olla huolissaan

Kysyimme Diakin sosiaali- ja terveysalan lehtoreilta, millaiset asiat herättävät heillä huolen opiskelijan jaksamisesta tai opintojen sujumisesta.

Koulut alkavat jälleen – entäs se opiskelijoiden jaksaminen?

Valtteri Parikkala toteaa HS:n kolumnissaan (8.7.2019), kuinka harva tuntuu ymmärtävän, miten laaja ja vakava ongelma suomalaisten opiskelijoiden väsyminen on. Sen on osoittanut kärkevä keskustelu, joka leimahti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kannanotosta ja HS:n asiaa käsitelleestä kolumnista. Väsymisestä syyllistämisen sijaan hedelmällisempää on varmistaa jokaisen opiskelijan jaksaminen maaliviivaan saakka ja sen yli. Vastavalmistuneen ei tarvitse olla valmiiksi väsynyt työelämään siirtyessään.

Vertaismentorointi opiskelun tukena – kokemuksia pilotin toteutuksesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellytetään opiskelijalta itseohjautuvuutta, vahvaa sisäistä motivaatiota ja vastuuta omasta oppimisesta sekä ammatillisista tavoitteista. Vertaismentorointi tukee valmiuksia opiskella ja voida hyvin korkeakoulun opiskelijayhteisössä.

”Miksi meille opeille ei pidetä omaa elämäntaitokurssia?” Ohjaustaitoja ammattilaisille

Voimaa opiskeluun -hankkeessa on paitsi vahvistettu opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintaitoja, myös tuettu ammatillisen henkilöstön elämäntaitojen ohjaustaitoja. Hankkeen ohjaajakoulutuksiin osallistunut opetus- ja ohjaushenkilöstö toivoi omaa elämäntaitokurssia. Kaikillehan meille elämäntaidot ovat ylläpidettäviä taitoja pitkin elämää, ja ne vaativat jatkuvaa tarkastelua eri elämäntilanteiden ja -vaiheiden mukaan. Vaikka elämäntaidot eivät ole mitään ”rakettitiedettä”, kuten koulutuksissa todettiin, mutta silti niin huomionarvoisia ja valtavan tärkeitä.

Tukimalli alkuvaiheen opiskelijoille antoi voimaa opintojen edistämiseen – ja omannäköiseen elämään

Haasteet ammattikorkeakouluopintoihin kiinni pääsemisessä näkyvät usein jo opintojen alkuvaiheessa. Tietoisena tästä yhtenä osana Voimaa opiskeluun -hankkeen kehitystyötä lähdimme suunnittelemaan tukitoimintaa alkuvaiheen opiskelijoille. Tuloksena syntyi alkuvaiheen opiskelijoille tukimalli, jossa elämän eri osa-alueita käsiteltiin kokonaisvaltaisesti.

“Nää on viikon kivoimmat tunnit!” Elämäntaitokursseista vahvat eväät elämään

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ote on Voimaa opiskeluun -hankkeen kantava voima. Elämäntaito-kursseilla vahvistetaan opiskelijoiden elämäntaitoja jo ennakkoon, jotta tiukassa paikassa opintojen jatkuminen ei vaarannu. Jokainen opiskelija lähtee kurssilta oma Voimaopas taskussaan.