Siirry sisältöön

Opiskelijoiden mielenterveyttä voi tukea. Ammattilainen, ota hankkeessa tuotettu tieto käyttöön!

Helmikuun 2020 loppuun toimineessa Voimaa opiskeluun -hankkeessa tuotettiin kolme tutkimuksellista tietopakettia, joissa käsitellään opinnoissa jaksamista ja valmistumista hidastavia tai edistäviä taustatekijöitä, sekä seitsemän erilaista tuki- tai toimintamallia opiskelijoiden jaksamiseen ja opintojen loppuun saattamiseen. Hankkeen loppujulkaisu esittelee nämä mallit ja muita harjoituksia opiskelijoiden kanssa työskentelyyn. Julkaisu tarjoaa myös tietoa opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä.

– Opinnoissa jaksamista voidaan tukea vertaistuella ja yhteisöllisyydellä sekä tuomalla opintojen sisältöihin mukaan mielenterveys- ja elämänhallintaitoja, projektipäällikkö Mertsi Ärling sanoo.

Hankkeen loppujulkaisuun on koottu erilaisia mielen hyvinvointia tukevia sisältöjä. Teos on vapaasti saatavilla ja suunnattu kaikille oppilaitoksille sekä kasvatus-, koulutus- ja ohjaustyötä tekeville. Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa.

Mielenterveys- ja elämänhallintataidot osaksi opetussisältöjä

Tukimalleja on testattu hankkeen pilottioppilaitoksissa Suomen Diakoniaopistolla (SDO) ja Diakissa.

Tukimalleja ovat esimerkiksi vertaismentorointi opiskelijoiden kesken sekä mielenterveys- ja elämänhallintataitojen vieminen kiinteäksi osaksi olemassa olevaa opetussisältöä.

– Tarkoitus on viedä menetelmät oppilaitosten pysyviin käytäntöihin, Ärling jatkaa.

Ammattilainen ja opiskelija: ota tieto käyttöösi!

Hankkeessa tuotettua tietoa ja materiaalia ammattilaisille löydät käyttöösi Otetta ohjaukseen -välilehdeltä.

Opiskelija, vinkkejä elämäntaitojen hallintaan ja jaksamisen tueksi löydät etenkin  Voimaa opiskeluun -välilehdeltä.

Kiitos kaikille mukana olleille

Voimaa opiskeluun -hanketiimi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, opiskelijoita, mentoreita, aktoreita, tutkijoita ja hankkeen tilaisuuksiin osallistuneita opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin eteen tekemästänne tärkeästä työstä.

Voimaa opiskeluun -hankkeen tavoitteena oli luoda tukimalleja opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen opinoissa jaksamiseen ja turvata opintojen loppuun saattaminen sekä toisella asteella että korkeakoulutuksessa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoiman hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen Diakoniaopisto (SDO), Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sekä Nyyti ry. Hanke oli käynnissä 1.3.2018–29.2.2020 ja se sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätietoja

projektipäällikkö Mertsi Ärling, mertsi.arling@diak.fi, puh. 040 509 2307