Siirry sisältöön

Puhuttiin opiskelijoiden kanssa hyvinvoinnista  

Nainen nauraa keltaisen kannettavan tietokoneen äärellä ja mies hymyilee leveästi taustalla.
Mikä opiskelijoita huolettaa? Miten voi yhteisöllisyys? Ja miksi elämäntaitoja tarvitaan? Muuan muassa näistä teemoista puhuttiin lokakuussa järjestetyissä hankkeen Voimafoorumeissa. 

Voimaa opiskeluun -hanke on jo näkynyt kumppanuusoppilaitosten arjessa monin tavoin: mentori- ja vertaistoimintana sekä kursseina ja koulutuksina. Voimafoorumeissa halusimme kertoa vielä hankkeen teemoista, mutta samalla myös kuulla ja kuunnella opiskelijoiden huolia. Tavoitteena oli lisäksi haastaa paikallaolijoita miettimään omaa hyvinvointia ja omia elämänhallintataitojaan.

Voimafoorumit toteutettiin Suomen Diakoniaopiston Kallion kampuksella ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin-kampuksella. Paikalle kutsuttiin opiskelijoita ja työntekijöitä kuulemaan ja keskustelemaan mielenterveys- ja elämänhallintaidoista sekä yhteisöllisyydestä. Foorumit herättivät kiinnostusta –molemmissa foorumeissa paikalla oli kymmeniä opiskelijoita.

SDO:lla pidetyssä foorumissa tärkeässä osassa oli paneeli, jossa tavoitteena oli nostaa esiin ja keskustella opiskelijoiden arkeen liittyvistä huolista. Olimme pyytäneet etukäteen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, joihin panelistit kommentoivat ja vastaavat. Panelisteina oli oppilaitoksen hyvinvointiammattilaisia: psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja, opettaja sekä opiskelijoita.

Mikä opiskelijoita huolettaa?

Mitä tehdä, kun uni ei tule? Mistä löytää voimavaroja, kun on opiskeltava uutta kieltä ja samalla uutta ammattia? Milloin on hyvä jäädä sairastamaan kotiin? Jaksamiseen ja voimavarojen riittämiseen liittyvät kysymykset puhuttelivat opiskelijoita ja myös panelisteja.

Yhtä oikeaa vastausta univaikeuksiin tai voimavarojen riittämiseen on vaikea antaa, eikä yksi puheenvuoro tai tilaisuus voi ratkaista haasteita kerralla. Kysymyksessä on laajempi omien arvojen, tavoitteiden, voimavarojen ja elämäntaitojen tunnistamisen prosessi, joka on jokaiselle yksilöllinen.

Siksi onkin erityisen tärkeää, että kaikille opiskelijoille luodaan mahdollisuus tutustua elämäntaitoihin, omiin voimavaroihin ja löytää itselleen sopivia arjen jaksamista tukevia keinoja. Tämän eteen Voimaa opiskeluun -hankkeessa on tehnyt työtä piloteissa ja työ jatkuu oppilaitoksissa.

Kaverista huolehditaan

Itseäni ilahdutti kovasti se, miten paljon kysymyksissä tuotiin esiin huolta toisen ihmisen hyvinvoinnista. Kaverin jaksaminen ja arjen haasteet, esim. itsestä huolenpito ja päihteiden käyttö, huolestuttivat. Paneelilta haluttiin neuvoja siihen, pitääkö olla huolissaan ja miten asian voisi ottaa puheeksi kaverin kanssa.

Paneelin aikana eräs nuori mies yleisöstä pyysi puheenvuoroa ja esitti kysymyksen: ”Mitä sulle kuuluu?” Kysymys oli osoitettu jokaiselle panelistille henkilökohtaisesti. Tämä kysymys saisi kuulua useamminkin! ”Mitä sulle kuuluu?” voi toimia avauksena huolen ilmaisulle ja välittämiselle.

Mitä sulle kuuluu? -kysymyksen avulla voi ottaa puheeksi vaikeitakin asioita, kuten esimerkiksi väsymistä ja uupumista, arjen haasteita tai opiskelumotivaation ongelmia. Se antaa parhaimmillaan luvan pysähtyä oman arjen ja jaksamisen äärelle ja pohtia sitä toisen ihmisen kanssa.

Yhteisöllisyys on valtava voimavara

Kun puhutaan yhteisöllisyydestä, puhutaan isosta asiasta. Vaikka paneelille osoitetuissa kysymyksissä kannettiin huolta omasta yhteisöön kuulumisesta ja ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden pelosta, toivottiin ratkaisuja myös yhteisöllisyyden parantamiseksi. Toivottiin keinoja mm. ryhmädynamiikan haasteisiin ja vuorovaikutustaitoihin.

Diakin Voimafoorumissa esitellyn opinnäyteyön alustavissa tuloksissa näkyi hyvän yhteisöllisyyden läsnäolo Diakissa. Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevat Nina Wecktsröm ja Taru Veikkolainen avasivat esityksessään hteisöllisyyden kokemuksia opiskelijoiden keskuudessa. Yhteisöllisyyttä vahvistavia tekijöitä ja malleja kannattaa monistaa mahdollisimman laajalle, sillä yhteisöllisyydellä on valtava vaikutus hyvinvointiin.

Voimafoorumeista jäi hyvä mieli. Ne tavoittivat ihan oikean ryhmän: opiskelijat. Ne antoivat tietoa hyvinvoinnista, ajatuksia haastavista tilanteista ja toivottavasti oivalluksia omaan hyvinvointiin.

Teksti: Päivi Kohta, asiantuntija Nyyti ry:ssä ja hankkeen projektityöntekijä