Siirry sisältöön

Yhteisö ja ryhmäyttäminen korostuvat opiskelijoiden kertomuksissa

Toimiva ja lämminhenkinen yhteisö on suuri tuki opintojen etenemiselle. Havainto nousee vahvasti sekä Voimaa opiskeluun -hankkeen yhteisöllisyyttä käsittelevästä tietopaketista että opiskelijoiden kokemuksista.

Diakonia-ammattikorkeakoulu keräsi opiskelijoiden näkemyksiä opintojen etenemisestä hankkeen tukimallien suunnittelun pohjaksi. Loppuvaiheen opiskelijoiden kokemuksia kerättiin yhdeksän kysymyksen verkkolomakkeella.

Alkuvaiheen opiskelijoita puolestaan pyydettiin eläytymään opiskelijan tilanteeseen, jossa lukukausi oli mennyt hyvin tai huonosti, ja kuvaamaan taustalla olevia syitä.

Jatkuvalla ryhmäyttämisellä ammatillista osaamista ja viihtyvyyttä

Opiskelukaverit ja oma ryhmä tuovat iloa ja tukevat oppimista. Vertaissuhteiden puuttuminen puolestaan tekee oppilaitoksesta vieraan ja vaikeuttaa etenkin ryhmätöistä selviytymistä.

Osa opiskelijoista on löytänyt ihmiset, joiden kanssa ryhmätöiden tekeminen sujuu ongelmitta, kun taas osa toivoisi ohjaajan apua ryhmän ihmissuhteiden ja työnjaon toimivuuden tueksi. Ryhmätyöskentelyn opetus saattaisi tasata opiskelun sujuvuuden eroja kaveripiiristä muodostuvan ryhmän ja keskenään tuntemattoman ryhmän välillä.

Ryhmäyttämisellä voidaan tukea sellaisen yhteisön syntyä, jossa opiskelijat tukevat toistensa ammatillista kehittymistä ja osaavat ratkoa ristiriitatilanteita rakentavasti. Kaveriporukoiden muodostuminen puolestaan jakaa yhteisöä omiin saarekkeisiinsa, jolloin uusien opiskelijoiden on vaikeampi kokea osallisuutta yhteisöstä. Yhteishengen rakentaminen säännöllisin väliajoin ja aina ryhmän muuttuessa on yksi tapa sujuvoittaa opintojen etenemistä.

Monipuoliset yhteistyötaidot ovat tärkeä osa ammatillista osaamista tehtävissä, joissa työtä tehdään ihmisten kanssa. Ryhmätyöt tarjoavat mahdollisuuden harjoitella ristiriitatilanteiden ratkaisemista ja eri persoonallisuustyyppien kanssa toimimista, mutta mahdollisuus menetetään, mikäli tehtävät tehdään aina saman ystäväporukan kesken.

Vaihtoehto olisi jakaa ryhmät kiinnostuksenkohteiden mukaisesti ja kytkeä jatkuva ryhmäyttäminen ja ryhmässä toimimisen ohjaus osaksi muiden sisältöjen opetusta. Samalla helpotetaan tiiviiden kaveriporukoiden ulkopuolella olevia tutustumaan kanssaopiskelijoihinsa.

Ystäviä, kollegoja vai kasvoja käytävillä?

Alkuvaiheen opiskelijoiden eläytymismenetelmäaineistossa onnistuneeseen lukuvuoteen kuului se, että opiskelijat voivat olla oma itsensä ja silti tulla hyväksytyksi vakaumuksesta tai mielipiteistä riippumatta. Oppilaitoksen ilmapiiri on avoin, muiden ammatillista kasvua tuetaan ja keskusteluja käydään muita lyttäämättä.

Kukin toivoo eri asioita opiskelijoiden yhteisöltä. Osaa jännittää se, löytääkö oppilaitoksesta ystäviä, kun taas toiset ovat tyytyväisiä kohteliaan ammatilliseen keskusteluyhteyteen. Oma tärkeä osansa on oppilaitoksen henkilökunnan lähestyttävyydellä.

Vapaa-ajalla on luontevaa viettää aikaa läheisten ihmisten kesken, mutta hyvinvointia tukevan ilmapiirin rakentaminen on koko oppilaitosyhteisön etu.

Teksti: Jukka-Pekka Jänkälä, Otus

Linkki hankkeissa tuotettuihin tietopaketteihin