Siirry sisältöön

”Miksi meille opeille ei pidetä omaa elämäntaitokurssia?” Ohjaustaitoja ammattilaisille

Voimaa opiskeluun -hankkeessa on paitsi vahvistettu opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintaitoja, myös tuettu ammatillisen henkilöstön elämäntaitojen ohjaustaitoja. Hankkeen ohjaajakoulutuksiin osallistunut opetus- ja ohjaushenkilöstö toivoi omaa elämäntaitokurssia. Kaikillehan meille elämäntaidot ovat ylläpidettäviä taitoja pitkin elämää, ja ne vaativat jatkuvaa tarkastelua eri elämäntilanteiden ja -vaiheiden mukaan. Vaikka elämäntaidot eivät ole mitään "rakettitiedettä”, kuten koulutuksissa todettiin, mutta silti niin huomionarvoisia ja valtavan tärkeitä.
Koulutukseen osallistuneet ammattilaiset toivoivat itselleenkin omaa elämäntaitokoulutusta.

Hyvät elämäntaidot ovat olennaisia alati muuttuvassa maailmassa, jossa korostuvat jatkuvan oppimisen ja monipuolisien vuorovaikutustaitojen lisäksi halu ja kyky huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Lisäksi elämäntaidot ovat olennaisia oppimaan oppimisen taitoja, sillä ne luovat edellytykset oppimiselle, auttavat uusien tilanteiden kohtaamisessa ja erilaisista tilanteista selviämisessä, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa sekä luomaan positiivista käsitystä itsestä ja omista vahvuuksista. Ne ovat myös tuki opiskelun sujumiseksi, jotta keskeytettyjä opintoja tulisi mahdollisimman vähän ja opintojen aikana ammattilaiseksi kasvamista olisi tuettu riittävästi.

”Koulutus oli erittäin miellyttävä ja omaa osaamista vahvistava kokemus”

Voimaa opiskeluun -hankkeen keskeinen tavoite liittyy opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Näihin vastaamiseksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Suomen Diakoniaopistossa on kehitetty elämäntaitosisältöisiä kursseja, joiden jatkuvuuden varmistamiseksi on koulutettu henkilöstöä ohjaamaan niiden sisältöä.

Elämäntaitokurssien ohjaamista on harjoiteltu Nyyti ry:n ELÄMÄNTAITOKURSSI® -konseptin ohjaajakoulutuksissa, joissa ammattilaiset ovat saaneet ajankohtaista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja elämänhallintataidoista, työkaluja, vinkkejä ja vahvistusta ohjaamiseen sekä tilaisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoidensa kanssa tästä tärkeäksi kokemastaan teemasta; ”Päivä toi omaan työarkeen mukavan ja voimaa antavan hetken tärkeiden teemojen äärellä”.

Ohjaajakoulutuksissa hyödynnettiin Nyyti ry:n tuottamia materiaaleja Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista sekä Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Näiden materiaalien nähtiin tuovan konkreettisia työvälineitä oman osaamisen tueksi ja jopa madaltavan kynnystä aloittaa elämäntaitojen ohjaamista.

”Koulutus oli positiivisella tavalla pysäyttävä”

Koulutuksessa osallistujat pääsivät itse kokeilemaan elämäntaitojen ohjaamista, kun he heittäytyivät mukaan kokeilemaan miltä tuntuu ohjata tai vastaavasti vastaanottaa ohjattu harjoitus esimerkiksi omien vahvuuksien tai tunteiden tunnistamisesta, ajanhallinnasta, sosiaalisista taidoista, ajatusmallien kanssa työskentelemisestä tai itsetunnon vahvistamisesta.

Vaikka koulutukseen osallistujat ovatkin opetusalan ammattilaisia, yhdessä tuumin todettiin, että elämäntaidot ovat teemana sellainen, joka vaatii ihan omanlaisensa orientaation. Sen vuoksi koulutusta pidettiin palautteiden mukaan hyvin tärkeänä.

”Sain paljon eväitä omaan työhöni.”

Ja mikä jottei – voisihan Elämäntaitokurssi olla vaikka osa ammatillisen asiantuntijuuden vahvistamista työpaikoillakin, niin pääsisivät opetkin omalle elämäntaitokurssilleen.

Lisätietoa ammattilaisille suunnatuista Elämäntaitokurssien ohjaajakoulutuksista löytyy Nyytin ry:n verkkosivulta.

Tekstissä esiintyvät lainaukset ovat poimintoja ammattilaisten antamasta ohjaajakoulutusta koskevasta palautteesta.

Teksti: Noora Paakki, Nyyti ry