Siirry sisältöön

“Nää on viikon kivoimmat tunnit!” Elämäntaitokursseista vahvat eväät elämään

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ote on Voimaa opiskeluun -hankkeen kantava voima. Elämäntaito-kursseilla vahvistetaan opiskelijoiden elämäntaitoja jo ennakkoon, jotta tiukassa paikassa opintojen jatkuminen ei vaarannu. Jokainen opiskelija lähtee kurssilta oma Voimaopas taskussaan.
Kuva: Unsplash/Priscilla Du Preez

Yhtenä merkittävänä tavoitteena Voimaa opiskeluun -hankkeessa on ollut vahvistaa toisella asteella opiskelevien ja opettavien valmiuksia pohtia ja käsitellä mielenterveyteen sekä elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä. Näkökulmana on haluttu alusta alkaen pitää nimenomaan keskittymistä mielenterveyteen ja jaksamiseen eikä mielensairauteen, diagnooseihin tai ongelmiin.

Työskentelytyyli on ratkaisukeskeinen, luova, pohtiva, reflektoiva sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta tapahtuvaa. Henkilökuntaa ja kurssin opettajia on tuettu taitojen opettamiseen mahdollisimman vaihtelevin ja monipuolisin menetelmin sekä järjestämällä Nyyti Ry:n Elämäntaito-ohjaajakoulutusta® yhteistyössä Diakin kanssa. Elämäntaito-kurssi on rakennettu hankkeen kaikkien osatoteuttajien kanssa yhteistyönä ja kurssin pohjana on käytetty Nyyti Ry:n Elämäntaitokurssia.

Elämäntaitokurssilla saatujen työkalujen myötä opiskelija saa vaihtoehtoisia keinoja ratkaista ongelmatilanteen niin, että hänen opiskelukykynsä säilyy.

Positiiviset opit tukena elämässä

Elämäntaitokurssin pilotit on järjestetty Suomen Diakoniaopistossa Lahden kampuksella viime syksynä ja Alppikadulla kurssi on käynnissä tällä hetkellä. Lahdessa kurssille osallistui 12 syksyllä 2018 opintonsa aloittanutta opiskelijaa ja Alppikadulla osallistujia on 14.

Haluamme vahvistaa opiskelijoiden elämäntaitoihin liittyviä perustaitoja ennakoiden tulevia haasteita ja vaikeita tilanteita, joita kaikki kohtaamme elämässämme. Elämäntaitokurssilla saatujen työkalujen myötä opiskelija saa vaihtoehtoisia keinoja ratkaista ongelmatilanteen niin,että hänen opiskelukykynsä säilyy, eikä ensisijaisena ratkaisuna ole esimerkiksi opintojen keskeyttäminen.

Voimaopas mukaan kurssilta

Kurssin keskeisinä teemoina ovat arjen, motivaation, optimismin sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan kurssin teemat tuntuvat tärkeiltä, mutta arjessa niiden pohtimiseen ei ole aikaa tai valmiuksia. Opiskelijat rakentavat kurssilla itselleen Voimaoppaan, johon kerätään kaikki kurssilla tehdyt harjoitteet. Kurssiin liittyy myös osallisuuden vahvistaminen kouluyhteisössä tai yhteiskunnassa olemalla mukana jossain mieleisessään toiminnassa tai järjestämällä sitä muille.

Valtaosa opiskelijoista tuntui pitävän tästä erilaisesta tavasta opiskella ja palautteiden mukaan kurssilta sai positiivista energiaa elämään, tunnit olivat palautteen mukaan viikon kivoimpia ja kurssilla opittuja asioita pystyy soveltamaan helposti arkeen. Harjoitteina käytettiin esimerkiksi kiitollisuuskortin lähettämistä yhdelle tärkeälle ihmiselle, oman täydellisen päivän kuvittelemista, Pitääkö olla huolissaan -paneelikeskustelun järjestämistä opiskeluhuollon toimijoiden kesken sekä omien arvojen pohdintaa ja yhteisen arvokartan piirtämistä.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta ollaan kiinnostuneita. Elämäntaitojen oppiminen on meillä kaikilla jatkuva ja elinikäinen prosessi.

Elämäntaitokurssi on nähty Suomen Diakoniaopistossa niin tärkeänä, että se on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä osana kaikkien aloittavien opiskelijoiden orientoivia opintoja, josta opiskelijat saavat 3 osaamispistettä. Kurssia opettaneiden näkökulmasta koemme kurssin tärkeimmäksi anniksi sen viestimisen opiskelijoille, että heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta ollaan kiinnostuneita ja välitetään.

Lisäksi pohdintatehtävät auttavat opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja oppilaitoksen henkilökuntaan. Elämäntaitojen oppiminen on meillä kaikilla jatkuva ja elinikäinen prosessi, jonka äärelle pysähtyminen opintojen alusta alkaen tukee myös ammattilaiseksi kasvamista.

Teksti: Elisa Suominen ja Kaisa Nurkkala / SDO